23 เหตุผลอหลับอยู่จริงดีกว่า 90%ของงอย่าง

ดังงานอดิเรก ถ้าพวกเขาต้องไปแล้วตัดสินใจในอาชีพการงานที่พวกเขาสนใจในงานอดิเรกเหมือนตึกสนับสนุน,วาดรูปหรือ woodworking อาจจะเป็นประโยชน์สำรองที่ทักษะที่พวกเขาอาชีพเขาซะหน่อย ทักษะการพัฒนาบ่อยครั้งงานอดิเรกช่วยสร้างทักษะนั้นวัยรุ่นต้องการในวันต่อวันอยู่

Read More

Jalen Hurd Jersey